[  HOME ] Curated metadata: [ Authors ] [ Topics ]


Title: Podręcznik Systemów Live

Author: Projekt Systemów Live

Published: 2015-08-23

Copyright: Copyright (C) 2006-2015 Projekt Systemów Live

License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji ┙ ┙ Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów. ┙ ┙ Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/. ┙ ┙ Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


source: live-manual

● outputs: [ ▣ html scroll ] [ ▤ html seg ][ ◆ epub ] [ □ pdf (a4) ] [ □ pdf (U.S. letter) ]


Topics:

SiSU markup sample

technical writing

software

program