[  HOME  |  ≅ Collection ]  [  🖋 Authors  |  ⌘ Topics ]

   🔎  

Title: Manual de Live Systems

Author: Projecte Live Systems

Published: 2015-08-23

Copyright: 2006-2015 Live Systems Project

License: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


source: live-manual

●  markup source:  the pod [ 🫛 zipped  🫛 tree 

●  outputs:  [ html:  ▤ scroll  | ※ seg ]   [ ◆ epub ]    [ pdf:  □ a4  | □ U.S. letter 


Topics:

SiSU markup sample

technical writing

software

program