[  HOME ] Curated metadata: [ Authors ] [ Topics ]


Title: Manual de Live Systems

Author: Projecte Live Systems

Published: 2015-08-23

Copyright: 2006-2015 Live Systems Project

License: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior. ┙ ┙ Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls. ┙ ┙ Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. ┙ ┙ El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


source: live-manual

● outputs: [ ▣ html scroll ] [ ▤ html seg ][ ◆ epub ] [ □ pdf (a4) ] [ □ pdf (U.S. letter) ]


Topics:

SiSU markup sample

technical writing

software

program