🔎 
  
Manual de Live Systems

Table of Contents

Sobre aquest manual

Sobre aquest manual

Sobre aquest manual

Per als impacients

Termes

Autors

Contribuir a aquest document

Aplicar canvis

Traducció

Sobre el ${project}

Sobre el ${project}

Motivació

Què passa amb els sistemes vius actuals

Per què crear el nostre pròpi sistema viu?

Filosofia

Només paquets Debian sense modificacions de la secció “main”

Paquets del sistema viu sense cap configuració

Contacte

Usuari

Instal·lació

Instal·lació

Requisits

Instal·lació de live-build

Des del repositori de Debian

A partir del codi font

A partir d'instantànies

Instal.lació de live-boot i live-config

Des del repositori de Debian

A partir del codi font

A partir d'instantànies

Conceptes bàsics

Conceptes bàsics

Què és un sistema viu?

Descàrrega d'imatges prefabricades

Ús del servei de construcció d'imatges en viu web

Ús i advertències sobre el servei web

Primers passos: construcció d'una imatge ISO híbrida

Usar una imatge ISO híbrida en viu

Gravar una imatge ISO en un medi físic

┥Copiar una imatge ISO híbrida en un dispositiu USB┝┤#194├

Utilitzar l'espai lliure en una memòria USB

Arrencar el medi en viu

Utilitzar una màquina virtual per a fer proves

Provar una imatge ISO amb QEMU

Provar una imatge ISO amb VirtualBox

Construir i utilitzar una imatge HDD

Construir una imatge netboot

Servidor DHCP

Servidor TFTP

Servidor NFS

Com provar l'arrencada en xarxa

Qemu

Webbooting

Obtenir els fitxers webboot

Arrencar imatges webboot

Descripció general de les eines

Descripció general de les eines

El paquet live-build

L'ordre lb config

L'ordre lb build

L'ordre lb clean

El paquet live-boot

El paquet live-config

Gestió d'una configuració

Gestió d'una configuració

Gestionar canvis en la configuració

Per què utilitzar scripts auto? Què fan?

Utilitzar scripts auto d'exemple

Clonar una configuració publicada via Git

Personalització dels continguts

Visió general de la personalització

Configuració durant la construcció vs. durant l'arrencada

Etapes de la construcció

Suplementar lb config amb fitxers

Tasques de personalització

Personalització de la instal·lació de paquets

┥Personalització de la instal·lació de paquets┝┤#369├

Fonts dels paquets

Distribució, àrees d'arxiu i mode

Miralls de distribució

┥Miralls de distribució utilitzats en temps de construcció┝┤#381├

Miralls de distribució utilitzats en temps d'execució

Repositoris addicionals

Selecció dels paquets a instal·lar

Llistes de paquets

Ús dels metapaquets

Llistes locals de paquets

Llistes locals de paquets per a l'etapa binary

Generar llistes de paquets

Ús de condicionals dins de les llistes de paquets

Eliminar paquets durant la instal·lació

Tasques d'escriptori i llenguatge

Tipus i versió del nucli

Nuclis personalitzats

┥Instal·lació de paquets modificats o de tercers┝┤#448├

Fer servir packages.chroot per a instaŀar paquets personalitzats

Fer servir un repositori APT per a instal·lar paquets personalitzats

Paquets personalitzats i APT

Configurar APT en temps de construcció

Elegir apt o aptitude

L'ús d'un proxy amb APT

Afinar APT per a estalviar espai

Passar opcions per a apt o aptitude

APT pinning

Personalització dels continguts

Personalització dels continguts

Includes

Live/chroot local includes

Binary local includes

Scripts ganxo (Hooks)

Live/chroot local hooks

Scripts ganxo durant l'arrencada

Binary local hooks

Preconfiguració de les preguntes de Debconf

Personalització dels comportaments en temps d'execució

┥Personalització dels comportaments en temps d'execució┝┤#528├

Personalitzar l'usuari en viu

┥Personalització de l'entorn local i el llenguatge┝┤#539├

Persistència

El fitxer persistence.conf

Utilitzar diversos medis persistents

Persistència amb xifratge

Personalització de la imatge binària

Personalització de la imatge binària

Carregadors d'arrencada

metadades ISO

Personalització de l'instal·lador de debian

Personalització de l'instal·lador de debian

Tipus d'instal·lador de Debian

Personalització de l'instal·lador de Debian amb preconfiguració

Personalitzar el contingut de l'instal·lador de Debian

Projecte

Contribuir al projecte

Contribuir al projecte

Fer canvis

Informar dels errors

Informar dels errors

Problemes coneguts

Reconstruir des de zero

Fer servir paquets actualitzats

Recopilar informació

Aïllar el cas que falla, si és possible

Utilitzar el paquet correcte per a informar de l'error

A l'hora de construir mentre bootstrapping

A l'hora de construir, durant la instal·lació de paquets

En el moment d'arrencar

En temps d'execució

Fer la recerca

On informar dels errors

Estil de Codi

Estil de Codi

Compatibilitat

Indentació

Ajust de línia

Variables

Miscel·lània

Procediments

Procediments

Publicacions majors

Publicacions puntuals

Ùltima publicació puntual d'una versió de Debian

Plantilla per a anunciar una publicació puntual

Repositoris Git

Repositoris Git

Gestió de múltiples repositoris

Exemples

Exemples

Exemples

Ús dels exemples

Tutorial 1: Una imatge per defecte

Tutorial 2: Una utilitat de navegador web

Tutorial 3: Una imatge personalitzada

Primera revisió

Segona revisió

Un client per a un quiosc VNC

Una imatge bàsica per a un dispositiu USB de 128MB

Un escriptori GNOME localitzat i amb instal·lador

Apèndix

Style guide

Guia d'estil

Instruccions per als autors

Característiques lingüístiques

Procediments

Directrius per als traductors

Consells de traduccióLicense: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024