Podręcznik Systemów Live

Dostosowywanie obrazu binarnego

Dostosowywanie obrazu binarnego

Programy ładujące (ang. Bootloadery)

live-build używa syslinux i niektórych jego pochodnych (w zależności od typu obrazu) w domyślnym programie ładującym (ang. bootloader). Można je łatwo dostosować do własnych potrzeb.

W celu wykorzystania pełnego motywu, skopiuj /usr/share/live/build/bootloaders do config/bootloaders i ​​edytuj tam te pliki. Jeśli nie chcesz się martwić modyfikacją wszystkich obsługiwanych konfiguracji programu ładującego (ang. bootloader), tylko zapewnienie lokalnego zmodyfikowaną kopię jednego z typu programów, np. * {isolinux} * w # {config / programy ładujące / isolinux} # wystarczy też, w zależności od przypadku użycia.

Podczas modyfikacji jednego z domyślnych motywów, jeśli chcesz korzystać z indywidualnego obrazu tła, który będzie wyświetlany razem z menu startowym, dodaj obraz splash.png 640x480 pikseli. Następnie usuń plik splash.svg.

Istnieje wiele możliwości, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian. Na przykład, pochodne syslinux mają domyślnie skonfigurowany limit czasowy (ang. timeout) na 0 (zero), co oznacza, że wstrzymają się one na czas nieokreślony na w ich ekranie powitalnym aż do naciśnięcia klawisza.

Aby zmienić limit czasowy podczas rozruchu w domyślnym obrazie iso-hybrid wystarczy zmienić domyślny plik isolinux.cfg określając limit czasu (ang. timeout) w jednostkach 1/10 sekundy. Zmodyfikowany isolinux.cfg uruchamiający rozruch po pięciu sekundach byłby podobny do tego:

 include menu.cfg
 default vesamenu.c32
 prompt 0
 timeout 50  

Metadane ISO

Podczas tworzenia binarnego obrazu ISO9660, można korzystać z następujących opcji, aby dodać różne metadane tekstowe do obrazu. To może pomóc w identyfikacji wersji lub konfiguracji obrazu bez uruchamiania go.

●  LB_ISO_APPLICATION/--iso-application NAZWA: Pole to powinno opisywać zastosowanie obrazu. Maksymalna długość tego pola wynosi 128 znaków.

●  LB_ISO_PREPARER/--iso-preparer NAME: Pole to powinno opisywać przygotowującego obraz, zwykle z kilkoma danymi kontaktowymi. Domyślną wartością tej opcji jest używana wersja live-build, które może później pomóc przy debugowaniu. Maksymalna długość tego pola wynosi 128 znaków.

●  LB_ISO_PUBLISHER/--iso-publisher NAME: Pole to powinno opisywać wydawcę obrazu, zwykle z kilkoma danymi kontaktowymi. Maksymalna długość tego pola wynosi 128 znaków.

●  LB_ISO_VOLUME/--iso-volume NAME: Pole to powinno opisywać ID woluminu obrazu. Jest używane jako etykieta widoczna dla użytkownika na niektórych platformach, takich jak Windows i Apple Mac OS. Długość maksymalna dla tego pola to 32 znaków.License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


SiSU Spine (object numbering & object search) 2022