Manual de Live Systems

Instal·lació

Instal·lació

Requisits

La construcció d'imatges en viu té molts pocs requisits.

●  Accés de superusuari (root)

●  Una versió actualitzada de live-build

●  Una shell compatible amb POSIX, com ara bash o dash

●  debootstrap

●  Linux 2.6.x o superior.

Tenir en compte que no cal usar Debian o una distribució derivada de Debian ja que live-build funcionarà en gairebé qualsevol distribució amb els requisits anteriors.

Instal·lació de live-build

Es pot instal·lar live-build en un nombre de maneres diferentes:

●  Des del repositori Debian

●  A partir del codi font

●  A partir d'instantànies

Si s'utilitza Debian, la manera recomanada és instal·lar live-build des del repositori de Debian.

Des del repositori de Debian

Només cal instal·lar live-build com qualsevol altre paquet:

 # apt-get install live-build 

A partir del codi font

live-build es desenvolupa utilitzant el sistema de control de versions Git. En els sistemes basats en Debian, això és proporcionat pel paquet git. Per a comprovar l'últim codi, executar:

 $ git clone git://live-systems.org/git/live-build.git 

Es pot construir i instal·lar un paquet Debian pròpi mitjançant l'execució de:

 $ cd live-build
 $ dpkg-buildpackage -b -uc -us
 $ cd .. 

Ara instal·lar qualsevol dels fitxers .deb recent construïts que ens interessen, per exemple,

 # dpkg -i live-build_4.0-1_all.deb 

Es pot instal·lar live-build directament al sistema mitjançant l'execució de:

 # make install 

i desinstal·lar amb:

 # make uninstall 

A partir d'instantànies

Si no es desitja construir o instal·lar live-build a partir de les fonts, es pot utilitzar les instantànies. Aquestes es construeixen automàticament a partir de l'última versió del Git, i estan disponibles a http://live-systems.org/debian/.

Instal.lació de live-boot i live-config

Nota: No cal instal·lar live-boot o live-config en el sistema per a crear sistemes personalitzats en viu. No obstant, això no farà cap mal i és útil per a fins de referència. Si només es vol la documentació, ara es poden instal·lar els paquets live-boot-doc i live-config-doc per separat.

Des del repositori de Debian

Tots dos, live-boot i live-config, estan disponibles al arxiu de Debian, d'una manera similar a Instal·lació de live-build.

A partir del codi font

Per a utilitzar les darreres fonts del git, es pot seguir el procés seguent. Assegurar-se d'estar familiaritzat amb els termes esmentats a Termes.

●  Clonar les fonts de live-boot i live-config

 $ git clone git://live-systems.org/git/live-boot.git
 $ git clone git://live-systems.org/git/live-config.git 

Consultar les pàgines del manual de live-boot i live-config per a més detalls sobre la seva personalització si aquesta és la raó per a construir aquests paquets a partir de les fonts.

●  Crear els fitxers .deb de live-boot i live-config

S'ha de crear ja sigui en la distribució de destinació o en un chroot que contingui la plataforma de destinació: és a dir, si el objectiu és ${testing} llavors s'ha de construir contra ${testing}.

Es pot utilitzar un constructor personal, com ara pbuilder o sbuild si es necessita crear live-boot per a una distribució de destinació diferenta del sistema de construcció. Per exemple, per a les imatges en viu de ${testing}, crear live-boot en un chroot ${testing}. Si la distribució de destinació per casualitat coincideix amb la distribució del sistema de construcció, es pot construir directament en el sistema de construcció amb dpkg-buildpackage (proporcionat pel paquet dpkg-dev):

 $ cd live-boot
 $ dpkg-buildpackage -b -uc -us
 $ cd ../live-config
 $ dpkg-buildpackage -b -uc -us 

●  Utilitzar tots el fitxers .deb generats que calguin

Com live-boot i live-config són instal·lats per el sistema de construcció live-build, instal·lar els paquets en el sistema amfitrió no és suficient: s'ha de tractar els .deb generats com si fossin uns paquets personalitzats. Ja que el propòsit per a construir aquests paquets a partir del codi font és per a provar coses noves a curt termini abans del llançament oficial, seguir els pasos de Instal·lació de paquets modificats o de tercers per a incloure temporalment els paquets rellevants en la configuració. En particular, cal observar que ambdós paquets es divideixen en una part genèrica, una part de documentació i un o més back-ends. Incloure la part genèrica, només un dels back-ends que coincideixi amb la configuració, i, opcionalment, la documentació. Suposant que s'està construint una imatge en viu en el directori actual i que s'han generat tots els .deb per a una única versió dels dos paquets al directori superior, aquestes ordres de bash són per a copiar tots els paquets importants, incloent-hi els back-ends per defecte:

 $ cp ../live-boot{_,-initramfs-tools,-doc}*.deb config/packages.chroot/
 $ cp ../live-config{_,-sysvinit,-doc}*.deb config/packages.chroot/ 

A partir d'instantànies

Es pot deixar que live-build utilitzi les darreres instantànies de live-boot i live-config configurant el repositori de tercers live-systems.org en el directori de configuració de live-build.License: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


SiSU Spine (object numbering & object search) 2022